Juhatuse koosseis

Erika Viira - juhatuse liige

Maaja Vaasa - juhatuse liige

Reet Martinson - juhatuse liige